• 0

    Brak produktów w koszyku.

Magdalena Grycman – dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista AAC.

Założycielka Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Stypendystka Prentke Romich Scholarship.

Konsultantka wiodąca „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy  UNDP Umbrella Project.

Przewodnicząca Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). Ekspert projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” oraz współautorka instrumentu „System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji AAC” zarządzanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, PFRON, PSONI oraz Fundacje im. Królowej Polski św. Jadwigi .

Jest autorką licznych książek i artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej. Realizuje cykl szkoleń „Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół i rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji” oraz wykłada na terenie całej Polski.

Obejmuje opieką merytoryczną kilkanaście ośrodków i szkół na terenie całego kraju.

Jest administratorem strony Facebook dr Magdalena Grycman: https://www.facebook.com/drMagdalenaGrycman oraz grupy Wsparcie dla AAC: https://www.facebook.com/groups/693959720801498  

Kontakt: aac@aac.pl