• 0

    Brak produktów w koszyku.

E64_8904 copy4
Terapeuta
Katarzyna Włodarczyk

+48886746474


podd.pl@icloud.com

Psychotraumatolog, logopedia kliniczny, pedagog specjalny (oligofrenopedagog), pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny.

Psychoterapeuta w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w nurcie integracyjnym, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. 

Międzynarodowy Trener Metody PODD – autorka tłumaczenia i adaptacji tej metody na język polski.
Stypendystka Rett University.

Diagnosta korowych zaburzeń widzenia CVI (Cortical Visual Impairment (CVI) with CVI Proficiency Basics+ Micro-credentials).

Doświadczenie w pracy z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi zdobywałam pracując zarówno placówkach we wczesnej interwencji, przedszkolach specjalnych, szkole specjalnej i oddziałach rewalidacyjnych.

Od 2019 roku jestem współfundatorem i Wiceprezesem Zarządu fundacji „generAACja” Fundacja na rzecz Zawsze Dostępnej Komunikacji (AAC) i Technologii Wspomagającej (AT).

Prowadzę także własną działalność jako „kontAACty. Dostęp do komunikacji dla każdego”.

Pracuję w szczególności z osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zespołami genetycznymi, oraz z korowymi zaburzeniami widzenia (CVI).

Oprócz pracy z samymi Użytkownikami AAC i ich rodzinami, prowadzę konsultacje i superwizje dla terapeutów, oraz autorskie szkolenia i warsztaty.

Autorka szkoleń:

Kompleksowe szkolenie AAC. Poziom I.
Nie mówi a czyta i pisze! Nauka czytania i pisania Użytkowników AAC
Wystarczy tylko jeden ruch.
Książka? Tak! Ale jak to zrobić?!
Po prostu brak mi słów! Kompetencje strategiczne w AAC.
Aby czytanie uczestniczące było faktycznie uczestniczące!
Pisanie też może być uczestniczące! 
Krok po kroku. Skanowanie na dwa switch’e.
Milczące? Anioły. Komunikacja z osobami z Zespołem Retta.
Punkt wyjścia-diagnoza.
10 rzeczy, które musisz wiedzieć o Zespole Retta
Komunikator jednopolowy a/ autonomia!
Jak wygląda długopis każdy wie?
Nie tylko palcem, nie tylko symbole na rzepach! Przegląd metod dostępu.
Skanowanie, skanowaniu NIE równe!
Korowe zaburzenia widzenia (CVI)- po czym je rozpoznać?
Słowa moje a nie twoje- dobór słownictwa do indywidualnej pomocy komunikacyjnej.

Autorka i współautorka artykułów:

Autonomia w komunikacji. Czym jest i jak ją budować?
Korowe zaburzenia widzenia (CVI) a AAC – właściwe rozpoznanie i działania terapeutyczne.Nie tylko palcem, nie tylko symbole na rzepach…
Bezpośrednie i alternatywne metody dostępu do komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
Słowa moje, a nie Twoje!
Zakładanie (nie)kompetencji.
Modeluj AAC!
Czytanie uczestniczące jako sposób rozwijania kompetencji komunikacyjnych Użytkowników AAC.
Kompleksowy model nauki czytania i pisania użytkowników AAC.
Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością sprzężoną w: „Dorośli z wieloraką niepełnosprawnością. Potrzeby, prawa, możliwości.

WYBRANE UKOŃCZONE SZKOLENIA:

PODD: International PODD Presenter Certification
PODD Advanced Kurs
PODD Introductory Kurs
Cortical Visual Impairment (CVI) with CVI Proficiency Basics+ Micro-credentials
A team besed Consult Model for AAC Services.
AAC@Home: A Multidisciplinary Approach Supporting Families Remotely
Accessible Math Instruction for Early Learners
Engagement, Instruction, and Positioning. How Do I Support a Communicator who is Using Eye Gaze?
How Can We Do More with AAC.
Inclusive Shared Reading Resources and Accessible Books for All
Making Robust AAC Family Friendly for Infants and Toddlers.
Mobility and Movement for Children with CVI, CCN and Physical Needs: The Bridge School Experience
Phonological Awareness for Students with Significant Disabilities Including CVI
Supporting Language and Emergent Literacy Through Shared Writing
Tell me more and more: Going Further with Adolescent Literacy
Think It, Write It, Flip it- the power of 26!
Two- Switch Step Scanning and CVI: Reduced Visual- Complexity and Auditory Supports
Use of Eye Gaze Technology to Access Visual Field Preference and its Impact on Occupational Performance in children with CVI
Hands-on: Communication, Reading and Writing for Students with Complex Needs. (0,35 ASHA CEUs Introductory level, Professional Area)
Hands-on Workshop: Communication, Reading and Writing for Students with Complex Needs. (0,55 ASHA CEUs Introductory level, Professional Area)
All Engaged, All Communicate, All Learn- Rett University .Emergent Literacy for Individuals with Rett Syndrome.
AAC i ASD– podejście relacyjne.
Szkolenie „Komunikacja interpersonalna w obsłudze pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne lub rodziny pacjenta”.
Metoda Wideotreningu Komunikacji– kurs wprowadzający.
Kurs ”Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym”.
Kurs technologii eyetrackingu– I, II, III stopień
Szkolenie podstawowe MAKATON– poziom podstawowy i zaawansowany
Kurs III stopniowy- „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem.”
Szkolenie „Narzędzie M-CHAT-R/F– praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”.
Szkolenie „Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej.”
Szkolenie Picture Exchange Communication System– Poziom 1.
Warsztaty „Zastosowanie Brain -Computer Interface w terapii i rehabilitacji.”