• 0

    Brak produktów w koszyku.

Metoda pod dedykowana każdej osobie ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN), a więc doświadczającej trudności w zakresie mowy, języka i komunikacji, jak również w zakresie czytania i pisania, skutek wrodzonej lub nawet tej niepełnosprawności lub neuroatypowości.

Tak więc z metody PODD  może korzystać każda osoba, której użycie mowy nie umożliwia jej poradzenia sobie z wyzwaniami komunikacyjnymi kulturowo adekwatnymi do jej wieku, niezależnie od poziomu rozwoju językowe go, stopnia i rodzaju doświadczonych trudności. Ponieważ w ramach metody PODD książki do komunikacji zostały opracowane na różne metody dostępu, mogą być one wykorzystywane nie tylko przez osoby wskazujące bezpośrednio palcem, ale także osoby doświadczające trudności ruchowych, czy związanych z funkcjonowaniem wzroku.

Oznacza to, że metoda PODD jest odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, narządów wzroku i słuchu; doświadczających trudności poznawczych, w zakresie przetwarzania wzrokowego, słuchowego; jak również mierzących się z wyzwaniami sensorycznymi. Może być ona skutecznie wykorzystywana przez osoby niezależnie od wieku, w tym osoby z mózgowym porażeniem, rozwojem w spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, chorobami neurodegeneracyjnymi, czy niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wprowadzenie metody PODD jest także skuteczne dla osób doświadczających trudności w rozumieniu mowy jako narzędzie budowania i wspierania rozumienia mowy, jak również dla osób korzystających z AAC w funkcji wspomagania mowy.

Poprzez wykorzystanie symboli graficznych  książki PODD mogą stanowić wsparcie dla osób doświadczających trudności w zakresie przetwarzania mowy, Głuchych i Niedosłyszących, jak również dla osób dla których kanał wzrokowy jest najmocniejszym kanałem.

Z drugiej strony, dzięki wykorzystaniu alternatywnych metod dostępu, systemów do skanowania słuchowego, czy symboli wysokokontrastowych-uproszczonych, w ramach metody PODD opracowano także książki zapewniające dostęp do rozbudowanego języka osobom z różnym stopniem niepełnosprawności narządu wzroku, czy z korowymi zaburzeniami widzenia (CVI).