• 0

    Brak produktów w koszyku.

Skrót PODD, od angielskiego Pragmatic Organisation Dynamic Display, to nazwa
całościowego i kompleksowego podejścia do myślenia o komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC),

-jak również systemu organizacji pomocy komunikacyjnych dla osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN).

Metoda PODD wpisuje się w podejście oparte o zakładanie kompetencji (presuming competence) jak również wykorzystuje i podkreśla kluczową rolę wspomaganego przekazu językowego — modelowania (Aided Language Stimulation), w procesie nabywania kompetencji językowych i komunikacyjnych przez osoby wykorzystujące AAC do komunikacji.

Opracowane w ramach tej metody matryce książek do komunikacji spełniają kryteria rozbudowanego systemu językowego i są punktem wyjścia do tworzenia indywidualnej pomocą komunikacyjnej. Pragmatyczna organizacja słownictwa w książkach PODD zapewnia każdej osobie, niezależnie od poziomu złożoności i wykorzystywanego języka, realizację różnych funkcji komunikacyjnych, w różnych sytuacjach, odnośnie różnych tematów, a więc wspiera budowanie autonomii komunikacyjnej osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN).

Wykorzystywany w książkach PODD sposób organizacji słownictwa odgrywa kluczową rolę, gdyż z jednej strony umożliwia szybkie i efektywne zaspokajanie aktualnych potrzeb komunikacyjnych, ale także  sprzyja nabywaniu nowych kompetencji językowych i komunikacyjnych.

Słownictwo zostało zorganizowane w sposób pragmatyczny, a więc oddający naturalny typowy sposób i kontekst użycia pojedynczych słów. Specyficzne ułożenie słów sprzyja również ich łączeniu w dłuższe zdania, jak również wchodzeniu w typowe interakcje z jak największą grupą partnerów komunikacyjnych, różnych sytuacjach, i odnośnie różnych tematów.

Tak więc słownictwo w książkach PODD nie tylko zorganizowane jest rozwojowo (odzwierciedlając naturalny rozwój języka i komunikacji), ale także odzwierciedla typowe  wzorce interakcji komunikacyjnych, dzięki czemu komunikacja z wykorzystaniem książek pod jest szybsza, efektywniejsza, i lepiej zrozumiała dla szerszej grupy partnerów komunikacyjnych.

Książki pod zawierają zarówno słownictwo rdzeniowe jaki kontekstowe, umożliwiając tym samym realizację szeregu różnych funkcji komunikacyjnej.

Książki PODD zostały także zaprojektowane tak aby maksymalnie wspierać planowanie motoryczne niezbędne do obsługi narzędzia do komunikacji. Wykorzystanie spójnej logiki organizacji książek PODD na różnych poziomach językowych, jak również stały schemat ułożenia słownictwa w obrębie poszczególnych działów, sprzyjają nabywaniu kompetencji językowych i częstszemu wykorzystywaniu książki do komunikacji.

Tak więc metoda PODD zarówno na poziomie założeń, jak i  wykorzystywanych pomocy komunikacyjnych, wpisuje się w nurt myślenia o budowaniu autonomii komunikacyjnej osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN). Autonomii rozumianej jako możliwość rozumienia i bycia zrozumianym, oraz zaspokojenia swoich różnych potrzeb komunikacyjnych sposób maksymalnie niezależne, efektywnie, precyzyjnie, w sposób społecznie akceptowane i z jak największą liczbą osób.