• 0

    Brak produktów w koszyku.

Oprogramowanie PODD

W ramach metody PODD,  aktualnie komercyjnie dostępnych jest 36 matryc książek w języku polskim, w tym 14 na dostęp bezpośredni i 22 na dostęp alternatywny (skanowanie wzrokowe/wzrokowo-słuchowe, dostęp kodowany, wskazywanie wzrokiem). W matrycach wykorzystano symbole PCS, a indywidualizacja matryc możliwa jest w programie Boardmaker v.6, Boardmaker SDP. Oprogramowanie „PODD: dostęp bezpośredni” i „PODD: dostęp alternatywny” […]

Dla kogo PODD może być odpowiednią metodą komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)?

Metoda pod dedykowana każdej osobie ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN), a więc doświadczającej trudności w zakresie mowy, języka i komunikacji, jak również w zakresie czytania i pisania, skutek wrodzonej lub nawet tej niepełnosprawności lub neuroatypowości. Tak więc z metody PODD  może korzystać każda osoba, której użycie mowy nie umożliwia jej poradzenia sobie z wyzwaniami komunikacyjnymi […]

Rozwój metody PODD

Autorką książek PODD jest Gayle Porter, która wraz z zespołem wielu innych specjalistów, samych Użytkowników AAC i ich o partnerów komunikacyjnych, od ponad 30 lat rozwija tę rozpowszechnioną na całym świecie metodę budowania komunikacji z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Metoda PODD została uznana za metodę opartą na dowodach (EBP-evidence based practice), jak również przetłumaczona […]

Czym jest PODD?

Skrót PODD, od angielskiego Pragmatic Organisation Dynamic Display, to nazwa – całościowego i kompleksowego podejścia do myślenia o komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC), -jak również systemu organizacji pomocy komunikacyjnych dla osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN). Metoda PODD wpisuje się w podejście oparte o zakładanie kompetencji (presuming competence) jak również wykorzystuje i podkreśla kluczową rolę […]